Hakkı Reis

 

Tersaneden kalkdı efe alayı
Millet bahçasında verdik molayı
Aman Hakkı Reis nedir kolayı
Bu sene balıkçılık pek yaman kaçdı
(Laka lak lak)

Şımbırlak şımbırlak
Şımbırlaka lak lak kalkalım hey

Yüksek gazinoda yanar lambalar
Topal Süleyman söyler çifte kantolar
Tarakçı Mustafa çifte çarhalar
Çifte naraları pek yaman kaçdı
(Laka lak lak)

Şımbırlak şımbırlak
Şımbırlaka lak lak kalkalım hey