AYANCIK'TA ULAŞIM ve HABERLEŞME

Ulaşım

Ayancık 55 km.'lik sahil yolu ile Sinop İli' ne bağlanmıştır. İç kesimlerle olan bağlantısı Çangal yolu üzerinden Kastamonu yolu ile sağlanmaktadır. Bazı İl Merkezleri ile İlçelere olan uzaklıkları Şöyledir: Samsun: 218 km., Kastamonu: 140 km., Ankara: 435 km., İstanbul: 630 km., Türkeli: 35 km., Boyabat: 72 km., Gerze: 94 km., Erfelek 46 km.' dir. İlçeler arası ulaşım minibüslerle sağlanmaktadır.

Basın-Yayın

İlçemizde mahalli gazete çıkaran iki adet basımevi bulunmaktadır. 1977 yılında kurulan Ayancık Gazetesi ve Matbaası, her ayın 01-16 tarihlerinde "Ayancık Gazetesini" çıkarmakta; 1993 yılında kurulan Doğuş Gazetesi ve Matbaası da her ayın 12-27 tarihlerinde "Doğuş Gazetesi" çıkarmaktadır. 

İlçemizde özel yayın yapan Tv. veya Radyo bulunmamaktadır. TRT ve Özel tüm radyo yayınları net olarak dinlenebilmektedir. Ayancık merkez-tepe üstündeki vericilerden TRT ve Özel kanal yayınları izlenebilmektedir.

Haberleşme

Posta Hizmetleri : Merkeze gelen ve giden postalar haftanın 6 günü yapılmaktadır. Posta hatları (Ayancık-Sinop-Türkeli/Türkeli-Ayancık-Sinop) tur. Yenikonak şubede 1 personel ile kabul ve teslim hizmeti yapılmaktadır. 


Telgraf Hizmetleri : Telgraf hizmetleri merkezde mevcut bir adet alıcı ve bir adette yazıcı olmak üzere 2 adet teleks mevcuttur. Fax ve APS hizmetleri verilmektedir. Havale kabul işlemleri on-line olarak yapılmaktadır. 

Telekomünikasyon Hizmetleri : Telekomünikasyon hizmetleri (Tesis , arıza, bakım vb.) Ayancık Türk Telekom Müşteri Hizmetleri Ofisi ile Sinop Telekom Müdürlüğü tarafından sürdürülmektedir. İdari işler (Abonelik, Tahsilat vb.) Ayancık Telekom Ofisince, kiralık müstakil binada yürütülmektedir. İlçemize bağlı 71 köyün telefonu otomatik görüşmeye açıktır. İlçe merkezinde ankesör tesissiz mahalle olmayıp, 22 adet ankesör bulunmaktadır.