AYANCIK TÜRKÜLERİ

Muhtar Kaştan Aşıyor

Muhtar kaştan aşıyor, kumlara karışıyor 
Hastan bir muhtar gibi, her işe karışıyor 

Ayancık efeleri, kız salla küpeleri 
Bu türküyü çıkaran Ayancık efeleri 

Muhtarın evi alçak, çamura mı batacak 
Söylen deyyus muhtara, kızı kime satacak 

Ayancık efeleri, kız salla küpeleri 
Bu türküyü çıkaran,Ayancık efeleri 


Ayancık'ın çamuru gün doğmadan yarılır 
Ayancık'ın kızları sevdiğine sarılır. 

Ayancık efeleri, kız salla küpeleri 
Bu türküyü çıkaran,Ayancık efeleri

Ayandondan Ay Doğdu

Ayandondan ay doğdu, ben sandım sabah oldu 
İstafanın önünde oğlum Sabri kayboldu 

Beklerim gelir diye, dalgalar erir diye 
Güneş doğdu gün battı, nerdesin yavrum yine.

   ÇATAK
Çıra aldım Çataktan 
Yarılmaya bıdaktan 
Şu Çatağın gızları da 
Sevilmeyor gursaktan 

Ayancuğun çayları da 
Akıyor da akıyor 
Şerife de kadın sürmeli camdan 
Bakıyor da bakıyor 

Ey Alyancuk da Ayancuk 
Üstü açık ovacık 
Gız seni gözel gösteren 
Başındaki yazmacık 

Mısır ektim goğuza 
Yedümedim doğuza 
Şu deyüsun gızını da 
Çalıverdim omuza 

Geminin başındayım 
12 yaşındayım 
12 yaştan beri de 
Gız senin peşindeyim 

Giden gemi durur mu ? 
Ah limanı bulur mu ? 
Bir yastuğa baş guymakta 
Acep nasip olur mu ?
MİKTAR


Ayancık eymeleri 
Beyenmem deymeleri 
Bu türküyü çıkaran 
Ayancık efeleri 

Mıktar kaştan aşıyor 
Kumlara karışıyor 
Hastan bir mıktar gibi 
Her işe karışıyor 
Mıktarın evi alçak 
Çamura mı batacak 
Söylen bizim mıktara 
Gızı kime satacak 

İpekten yorganım var 
Yalın kat döşeğim var 
Ayancık'tan gidersem 
Karakoç kurbanım var 

Ayancuğun arkası 
Yılanların yuvası 
İkimizi ayıran 
Ürüşvet parası