gerze-kuzsökü  yolu


gerze kuzsökü köyü yolu sorkun-kırdıllı-değirmencilli- sevimce üzerinden

Comments