GERZE'NİN EKONOMİ DURUMU
         
                                                            

İlçenin 42 köyü bulunmakta olup, 3782 aile tarımla geçimini sağlamaktadır. Yüzölçümü yaklaşık 594 km² olan ilçede yetişen en önemli tarım ürünleri buğday, mısır, tütün, arpa ve yulaftır. Yıllara göre ekiliş alanı değişmekle birlikte sahil köylerinde ayçiçeği ve şekerpancarı tarımı yapılmaktadır. İlçede ziraatı yapılan çeşitli tarım ürünlerinin önemli bir kısmını çiftçiler kendi ihtiyaçları için tüketmekte ve hayvan yemi olarak kullanmaktadır. Ancak, ihtiyaç fazlası mısır ürünü yem fabrikalarına satılmaktadır. 2 adet un fabrikası faal olarak çalışmakta ve 12 kişi istihdam etmektedir. Gerek ekonomik açıdan, gerekse sosyal yaşamda çok önemli ve eski bir yeri olan tütün daha çok sahile yakın köylerde üretilmektedir. 1940'lı yıllarda 250-300 bin kilo tütün üretimi yapılmaktaydı. Tütünler demet sulü, mısır koçanı ile bağlanıyordu. 1963 yılında mavi küf denilen tütün hastalığı hem kaliteyi bozdu hem de miktarı düşürdü. "Tütün ağacı küçüktür, ama düşen ölür" dedirtebilecek kadar olumsuz yönde etkilenmiştir tütün üreticisi. 1980 yılı öncesine kadar, İstanbul ve Samsun'da bulunan şirketler, Gerze tütünü satın alırlar ve Amerika, Rusya, Almanya, Avusturya gibi ülkelere gönderirlerdi. Daha sonraları satış olanakları daraldığından Gerze'den tütün alımını durdurmuşlardır. Tütün; aile tarımı şeklinde yapılmaktadır. Yaklaşık 10.000 kişinin geçim kaynağıdır. İlçenin sanayi kuruluşlarından olan tekel yaprak tütün işleme ve bakım evinde; merkez ve 48 köyde üretilen tütünlerin bakımı, ekspertiz, alım satım ve işlemesi yapılmaktadır. İşleme atölyesi ayda 60 ton kapasitelidir. 118 personel çalışmaktadır. Beta Tekstil Sanayi faaliyetlerini sürdürmekte olup yatırımlarını büyütmektedir. Beta dış ticaret ve sanayi A.Ş. örgü kumaş, kumaş boyama ve konfeksiyon üretimi yapmaktadır. Bunlardan kumaş boyama bölümü faal olup yaklaşık 60 kişi çalışmaktadır. Örgü kumaş ve konfeksiyon bölümleri makine montajı aşamasındadır. Faaliyete geçtiklerinde toplam istihdam 350 kişi olacaktır. Betareks metalize işlik sanayi A.Ş. sim ipliği üretmekte olup 80 kişi çalışmaktadır. Balıksan Balık İşleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. balık unu ve yağı üretimi yapmakta olup daimi 10 mevsimlik 20 kişi istihdam edilmektedir. Gerze Tekstil Konfeksiyon Ltd. Şti. bayan dış giyim üretimi yapmakta olup toplam 24 kişi çalışmaktadır. Yenikent Çivi A.Ş. çivi üretimi yapmakta olup 10 işçi çalıştırmaktadır. SİNDE A.Ş.'ye ait toz deterjan fabrikası faaliyete geçmiş olup yaklaşık 45 kişi istihdam etmektedir. Yıllık 30.000 ton kapasiteye sahiptir. Köpüklü tozmatik , sıvı ve sel deterjan üretimi yapmaktadır.